LỊCH HOẠT ĐỘNG
CÂU LẠC BỘ HƯỚNG DẪN VIÊN TIẾNG NHẬT HÀ NỘI
(ACE zoom to lên nhìn cho rõ, để nhìn tổng thể các tháng click vào phần "Lịch Biểu")
 

Nguyễn Tiến Hùng 0915566770 tienhungjp@gmail.com