Cảnh sát giao thông

 

 

Lực lượng an ninh kinh tế, điều tra... trong trang phục xuân hè.

 

 

 

 

 

 

10.7

Đội nghi lễ Lục quân

 

 

10.9

Chiến sĩ Đặc công

 

10.10

Bộ binh

 

10.11

Nữ thông tin

 

1.12

Bộ đội thiết giáp

 

10.14

Quân phục nghi lễ Hải quân

 

10.15

Cảnh sát biển

10.16

Quân phục nghi lễ Không quân

10.17

Sĩ quan Biên pḥng

 

10.18

Dân quân tự vệ