GIỜ ĐÓNG MỞ CỬA, SỐ HOTLINE Ở CÁC ĐIỂM THĂM QUAN
* (ACE trong quá trình đi tour chụp được ảnh thông tin các điểm thăm quan, xin gửi tới trong phần chat box dưới đây.)
A MIỀN BẮC
01 Hotline ở sân bay quốc tế Nội Bài
02 Email hotline ở sân bay quốc tế Nội Bài
03 Đường dây nóng du lịch Quảng Ninh
04 Giờ đóng mở cửa nhà thờ lớn Hà Nội
05 Giờ đóng mở cửa bảo tàng lịch sử quốc gia
6  
B MIỀN TRUNG
01  
C MIỀN NAM
01