WEBSITE HỮU ÍCH CÓ THỂ BẠN CẦN
(về trang chủ ←)


Website Bộ, Ngành,

Website của các sở,

Website của các cục, vụ,

Website các Trung Tâm, Viện nghiên cứu

Website Tổ chức quốc tế,

Website Tổ chức Phi Chính phủ,

Website Quỹ, hiệp hội,

Website 64 tỉnh thành trên cả nước

 

Website Nhà Nước

 

Đảng cộng sản Việt Nam 
http://www.cpv.gov.vn  
Những vấn đề về Tư tưởng, Văn hoá, Lư luận, Chính trị, Xây dựng Đảng, Khoa học - Giáo dục

Quốc hội nước Cộng hoà Xă hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
http://www.na.gov.vn  
Web site cung cấp những thông tin cập nhật về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, toàn bộ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các ấn phẩm báo chí khác do Quốc hội ban hành.

Công nghệ thông tin Việt Nam 
http://www.itvietnam.gov.vn  
Website chính thức của Ban chỉ đạo chương tŕnh triển khai chỉ thị 58-CT/TW

Cục đăng kiểm Việt Nam 
http://www.vr.org.vn  
Đăng kiểm Việt Nam (VR) là cơ quan quản lư nhà nước có chức năng tổ chức và thực hiện giám sát kỹ thuật, chứng nhận chất lượng an toàn cho các phương tiện và trang thiết bị giao thông vận tải

Cục bưu điện trung ương 
http://www.cpt.gov.vn  
Cục Bưu điện Trung ương-TCT Bưu chính Viễn thông VN - Hướng dẫn đăng kư sử dụng các dịch vụ của Cục Bưu điện Trung ương

Cục thuế Tp Hồ Chí Minh
http://www.hcmtax.gov.vn  
Trang website của Cụ thuế TP. HCM - Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của công dân

Chương tŕnh đào tạo nghề Việt Nam
http://www.bbpv.org  
Chương tŕnh đào tạo nghề Việt Nam, (Berufsbildungsprogramm Vietnam - BBPV)

Chương tŕnh Tiết Kiệm năng lượng Việt Nam 
http://www.vecp.org.vn  
Chương tŕnh Tiết Kiệm năng lượng Việt Nam được bắt đầu h́nh thành vào năm 1995 với tư cách là một chiến lược thống nhất nhăm khuyến khích việc sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả

Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đ́nh 
http://www.ncpft.netnam.vn  
Giới thiệu về cơ quan, các dự án đang thực hiện, chiến lược và chính sách dân số, các nghiên cứu, số liệu về dân số,...

Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
http://www.vncpcc.gov.vn  
Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam là cơ quan thuộc Chính Phủ, có chức năng giúp Chính phủ quản lư Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
http://www.ssc.gov.vn  
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Liên Đoàn Lao Động Tp Hồ Chí Minh 
http://www.hcmste.gov.vn  
Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CN, VC, LĐ.CNLĐ đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Mạng quốc gia hội nhập kinh tế 
http://www.dei.gov.vn  
Tin hội nhập kinh tế của Việt Nam

Mạng thông tin an toàn vệ sinh lao động 
http://www.oshvn.net  
Mạng thông tin an toàn vệ sinh lao động khu vực phía Nam

Mạng thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam
http://www.vista.gov.vn  
Mạng thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam

Mạng thông tin Y tế Tp Hồ Chí Minh 
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn  
Mạng thông tin Y tế Tp Hồ Chí Minh (Medinet)

Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
http://www.mattran.org.vn  
Web site cung cấp thông tin về lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các văn bản pháp luật về MTTQ VN, các thông tin về hoạt động lớn của MT, chương tŕnh hành động trong tháng, kinh nghiệm thực hiện các cuộc vận động nhân dân của MT các cấp, cùng các bài viết mang tính xă hội khác.

Pḥng chống lụt băo
http://www.pclb.vnn.vn  
Website pḥng chống lụt băo và giảm nhẹ thiên tai

Pḥng thương mại và công nghiệp Việt Nam 
http://www.vcci.com.vn  
Trang thông tin Pḥng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Quốc hội nước Cộng hoà Xă hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
http://www.na.gov.vn  
Web site cung cấp những thông tin cập nhật về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, toàn bộ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các ấn phẩm báo chí khác do Quốc hội ban hành.

Tổng cục Du lịch Việt Nam
http://www.vietnamtourism.gov.vn  
Tổng cục Du lịch Việt Nam

Tổng cục Hải quan Việt Nam
http://www.customs.gov.vn  
Tổng cục Hải quan Việt Nam

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
http://www.tcvn.gov.vn  
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

T́m mộ liệt sỹ 
http://www.laodong.com.vn/tmls  
Cơ sở dữ liệu về mộ phần của các liệt sĩ đă hy sinh trong hai cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc trong thế kỷ 20. Cơ sở dữ liệu này bắt đầu xuất hiện trên mạng Internet kể từ ngày 22.12.2001

Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh
http://www.thanhdoantphcm.org.vn  
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Thương vụ Việt Nam tại Singapore
http://www.vinatradesingapore.org  
Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Trang hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) - Bộ Kế hoạch và đầu tư
http://www.mpi-oda.gov.vn  
Trang hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) - Bộ Kế hoạch và đầu tư

Trang thông tin về Bầu cử quốc hội 
http://www.baucuquochoi.gov.vn  
Trang thông tin về Bầu cử quốc hội

Trung tâm thông tin Doanh nghiệp Việt Nam 
http://www.business.gov.vn  
Trang Web doanh nghiệp Việt Nam

Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ
http://www.kttv-nb.org.vn  
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ -thuộc Tổng cụ khí tượng thủy văn: dự báo khí tượng, dự báo thủy văn...

Ban biên giới chính phủ 
http://www.cori.gov.vn  
Thông tin về công tác quản lư nhà nước về biên giới và lănh thổ của nhà nước được cung cấp bởi Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

 

Website Bộ, Ngành (lên trên ↑)

 

Bộ Công Thương
http://www.moit.gov.vn
Trang tin điện tử Bộ Công Thương

Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://www.moet.edu.vn  
Website chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ
http://www.most.gov.vn  
Bạn có thể t́m hiểu các thông tin liên quan về công nghệ và môi trường từ trang web này như: tiêu chuẩn công nghệ môi trường, các văn bản pháp quy, tài liệu tham khảo,..

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
http://www.mpi.gov.vn  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội của cả nước, về cơ chế chính sách quản lư kinh tế; quản lư Nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước; giúp Chính phủ phối hợp, điều hành thực hiện các mục tiêu và cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
http://www.agroviet.gov.vn  
Trang thông tin chính thức. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Bộ Ngoại giao
http://www.mofa.gov.vn  
Là trang thông tin ngoại giao chính thức của chính phủ Việt Nam với quốc tế.


Bộ Tài chính
http://www.mof.gov.vn  
Trang thông tin chính thức của Bộ Tài chính

Bộ tài nguyên và môi trường
http://www.nea.gov.vn  
Trang tin tức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Thuỷ Sản
http://www.mofi.gov.vn  
Đây là trang giới thiệu về Bộ thủy sản

Bộ Y tế
http://www.moh.gov.vn  
Trang web của Bộ Y tế: giới thiệu văn bản pháp quy trong ngành, t́m hiểu về Y học Cổ truyền, các số liệu thống kê y tế.
Bộ Thông Tin và Truyền Thông
http://www.mic.gov.vn
Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lư nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền h́nh và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia.
Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Việt Nam
http://www.cinet.gov.vn
Website của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Việt Nam
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xă Hội
http://www.molisa.gov.vn
Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lư nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xă hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xă hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, b́nh đẳng giới, pḥng, chống tệ nạn xă hội trong phạm vi cả nước.

 

Website của các sở (lên trên ↑)

 

Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam
http://www.dptqnam.gov.vn
Đây là trang web chính thức của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam, giới thiệu các thông tin trên lĩnh vực ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Liên hệ: Số 07 Nguyễn Chí Thanh, thị xă Tam Kỳ, Quảng Nam
Tel: 0510-811764; Fax: 0510-811759; Email: nguyenanhdofa@yahoo.com
Cục xúc tiến Thương mại - Bộ thương mại
http://www.vietrade.gov.vn  
Trang thông tin xúc tiến thương mại Việt nam

Mạng thông tin của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 
http://www.mard.gov.vn  
Mạng thông tin của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Sở Địa chính - Nhà đất Tp Hồ Chí Minh 
http://www.landhousing.hochiminhcity.gov.vn  
Sở Địa chính - Nhà đất Tp Hồ Chí Minh

Sở công nghiệp Tp Hồ Chí Minh 
http://www.scnhcm.com.vn  
Gồm những văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức của Sở Công nghiệp cùng 300 DN trên địa bàn TP, CNTT, thông tin đất nước con người VN, công nghiệp VN và chợ công nghiệp...

Sở Du lịch Tp Hồ Chí Minh
http://www.tourism.hochiminh.gov.vn  
Sở Du lịch Tp Hồ Chí Minh

Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội 
http://www.hapi.gov.vn  
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội

Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Pḥng 
http://www.hpdpi.gov.vn  
Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Pḥng

Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh
http://www.hcminvest.gov.vn  , http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn  
Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh

Sở Khoa học công nghệ và môi trường Tp Hồ Chí Minh
http://www.doste.hochiminhcity.gov.vn  
Sở Khoa học công nghệ và môi trường Tp Hồ Chí Minh

Sở Ngoại vụ Bà Rịa - Vũng Tàu 
http://www.brvtforeignaffairs.gov.vn  
Gồm các lĩnh vực: kinh tế, xă hội, tiềm năng và cơ hội đầu tư, ghiệp vụ đối ngoại, ác tin tức, sự kiện trong tỉnh, h́n ra thế giới…

Sở Tài chính - Vật giá Tp Hồ Chí Minh
http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn  
Sở Tài chính - Vật giá Tp Hồ Chí Minh

 

Công ty Đo Đạc Ảnh Địa H́nh 
http://www.apt-vn.com 
Đo đạc Ảnh Địa H́nh

Sở Thương mại TP. Hồ Chí Minh 
http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn 
Website xúc tiến thương mại TP. Hồ Chí Minh

Sở văn hoá thông tin Tp Hồ Chí Minh
http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn 
Sở văn hoá thông tin Tp Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh 
http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn 
Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh

 

Website của các cục, vụ (lên trên ↑)


Vụ bảo hộ lao động
http://www.vubhld.netnam.vn  
Các báo cáo tổng kết về tai nạn lao động hàng năm,các văn bản pháp quy về an toàn lao động và các chuyên đề khác

Cục kiểm lâm Việt Nam 
http://www.kiemlam.org.vn  
Cục kiểm lâm Việt Nam

Cục pḥng chống tệ nạn xă hội 
http://www.dsep.gov.vn  
Cục pḥng chống tệ nạn xă hội

Cục quản lư lao động với nước ngoài 
http://www.dafel.gov.vn  
Cục quản lư lao động với nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và Xă hội

Cục tần số 
http://www.rfd.gov.vn  
Đăng tải các thông tin liên quan trong lĩnh vực quản lư tần số

Cục thống kê Tp Hồ Chí Minh
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn  
Cục thống kê Tp Hồ Chí Minh

Cục Thú Y Việt Nam
http://www.mard.gov.vn/dah  
Cục Thú Y Việt Nam

 

Website của các Trung Tâm, Viện nghiên cứu (lên trên ↑)

 

Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
http://www.quacert.gov.vn  
Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi chính phủ 
http://www.ngocentre.netnam.vn  
Mục đích của trang web là thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cuờng quan hệ và đối ngoại giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Việt Nam.

Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp 
http://www.bpsc.com.vn  
Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp

Trung tâm hợp tác công nghệ Việt Hàn
http://www.vikonet.netnam.vn  
Trung tâm hợp tác công nghệ Việt Hàn - Vikotech

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 
http://www.quatest3.com.vn  
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Trung tâm năng suất Việt Nam
http://vpc.org.vn  
Cung cấp các thông tin về các hệ thống quản lư theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 và ISO 14000, danh mục các tổ chức đă được chứng nhận ở Việt nam, các dịch vụ tư ván và đào tạo

Trung tâm Nghiên Cứu Năng Lượng và Môi Trường (RCEE)
http://www.rcee.net  
Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và bảo vệ môi trường. Phát triển các dự án và môi giới trong lĩnh vực Cơ chế phát triển Sạch (Clean Development Mechanism – CDM). Hoạt động quan hệ Quốc Tế.

Trung tâm phát triển thương mại và đầu tư 
http://www.centrinde.com  
Dịch vụ tư vấn về đầu tư thưong mại và dịch vụ, đào tạo quản lư, du lịch, thương mại

Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng
http://www.scedfa.com.vn  
Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng. Dịch thuật các loại tài liệu, dự án; Đào tạo đội ngũ phiên dịch viên chuyên nghiệp; Đăng cai tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các cuộc họp của tổ chức nước ngoài

Trung tâm sức khoẻ lao động môi trường tỉnh Cần Thơ 
http://www.echocantho.org  
Trung tâm sức khoẻ lao động môi trường tỉnh Cần Thơ

Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng 
http://www.vsc.org.vn  
Trung tâm là đơn vị trực thuộc Tổng cục đo lường chất lượng(thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường),chuyên nghiên cứu lư luận nghiệp vụ,pháp chế cơ bản và công tác tiêu chuẩn hoá

Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng 
http://www.vsc.org.vn  
Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng

Trung tâm tin học trắc địa bản đồ 
http://www.cigc.com.vn  
Nghiên cứu, sản xuất các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tin học, trắc địa, bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lư...

Trung tâm xúc tiến Thương mại và đầu tư Tp Hồ Chí Minh 
http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn  
Trung tâm xúc tiến Thương mại và đầu tư Tp Hồ Chí Minh

 

Viện Chăn nuôi 
http://www.vcn.vnn.vn  
Viên nghiên cứu chăn nuôi. Nhiều đề tài đáng chú ư về nhiều lĩnh vực như : chăn nuôi, tin tức, kinh tế thị trường...

Viện khoa học công nghệ xây dựng 
http://www.ibst.vnn.vn  
Viện khoa học công nghệ xây dựng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
http://www.apafri.org/fsiv  
Viện Khoa học Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT. Nội dung trang web cung cấp những thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học Lâm Nghiệp

Viện Khoa học thể dục thể thao
http://www.vkhtdtt.edu.vn  
Giới thiệu về khoa học thể thao Việt Nam, thông tin thư viện, đào tạo và quan hệ quốc tế, thể thao quần chúng, nghiên cứu phương pháp đào tạo

Viện năng lượng nguyên tử quốc gia 
http://www.vaec.gov.vn  
Cung cấp thông tin về các hoạt động của Viện về ứng dụng Công nghệ hạt nhân vào các ngành công nghiệp nông nghiệp,..Website c̣n liên kết với các website khác của về năng lượng nguyên tử trên thế giới.

Trung tâm tư vấn công nghiệp 
http://www.icc.com.vn  
Trung tâm có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và uy tín trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghiệp, xây dựng để hổ trợ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án công nghiệp tại Việt Nam

Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
http://www.smedec.com  
Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thuỷ sản
http://www.fistenet.gov.vn  
Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thuỷ sản

Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam 
http://www.vdie.org.vn  
Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam là một sáng kiến hợp tác của Ngân hàng thế giới và các cơ quan viện trợ phát triển chính thức đang hoạt động tích cực ở Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc tiếp cận và sử dụng kiến thức để nâng cao hiệu quả

Trung tâm thông tin tư liệu địa chính
http://www.cidala.gov.vn  
Danh mục và giới thiệu các sản phẩm phần mềm CIDALA Bản đồ và thông tin về các đơn vị hành chính (đến cấp Huyện) bao gồm các thông tin về dân số, diện tích đất đai, kinh tế xă hội

Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản
http://www.rigmr.org.vn  
Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản

Viện nghiên cứu Cơ khí - Bộ công nghiệp 
http://www.narime.gov.vn  
Nghiên cứu chiến lược quy hoạch và chính sách phát triển khoa học - công nghệ và tổ chức triển khai thực hiện các công tŕnh, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ và kinh tế Ngành Cơ khí, Đào tạo sau đại học, Xây dựng quy tŕnh, quy phạm, tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành

Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động 
http://www.osh.netnam.vn  
Mạng thông tin quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động

Viện nghiên cứu quản lư kinh tế trung ương
http://www.ciem.org.vn  
Viện nghiên cứu quản lư kinh tế trung ương

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông thôn 
http://www.niapp.org.vn  
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Website Tổ chức quốc tế (lên trên ↑)

 

Chương tŕnh phát triển của Liên hiệp quốc
http://www.undp.org.vn  
Các nhà lănh đạo trên thế giới đă cam kết thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, trong đó mục tiêu bao trùm là giảm một nửa tỷ lệ nghèo vào năm 2015. Mạng lưới của UNDP liên kết và phối hợp nỗ lực của các quốc gia và toàn cầu nhằm đạt được những mục tiêu đó.

Chương tŕnh phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS tại Việt Nam 
http://www.unaids.org.vn  
Chương tŕnh phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS tại Việt Nam

Hiệp hội Internet Việt Nam
http://www.isoc-vn.org.vn  
Internet Society - "ISOC" là một tổ chức quốc tế hoạt động phi lợi nhuận, phi chính phủ và bao gồm các thành viên có tŕnh độ chuyên ngành.

Liên hiệp quốc tại Việt Nam 
http://www.un.org.vn  
Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Ngân hàng Thế giới tại Việt nam 
http://www.worldbank.org.vn  
Trang chủ của ngân hàng thế giới tại Việt Nam với nhiều báo cáo có giá trị

Pḥng thương mại Nordic tại Việt Nam 
http://www.nordcham.org.vn  
Pḥng thương mại Nordic tại Việt Nam

Pḥng văn hoá và kinh tế Đài Bắc tại Tp Hồ Chí Minh 
http://www.tecohcm.org.vn  
Cung cấp thông tin về xin Visa vào Đài Loan

Tổ chức Jica Việt Nam 
http://www.jicavietnam.org.vn  
Chịu trách nhiệm thực hiện hợp tác kỹ thuật sử dụng ODA song phương của Nhật, nhằm chuyển giao kỹ thuật và kiến thức cho các nước đang phát triển

Tổ chức nông lương thế giới của Liên Hợp Quốc 
http://www.fao.org.vn  
website của tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới 
http://www.mmdc.org.vn  
Trung tâm thông tin về bệnh sốt rét tại khu vực Mê kông

Văn pḥng kinh tế Đài Bắc
http://www.tecohcm.org.vn  
Hướng dẫn các thông tin và thủ tục làm visa, ư nghĩa của nhóm mă số của các loại giấy phép và danh sách các công ty môi giới lao động tại Việt Nam....

Văn pḥng đại diện Cty Fujitsu tại Hà Nội
http://vn.fujitsu.com  
Hoạt động của công ty Fujitsu là thiết kế, tư vấn giải pháp, nâng cấp hệ thống, duy tŕ, đào tạo về mạng lưới, phần cứng, phần mềm, và những dịch vụ liên quan

Tập đoàn MTS
http://www.mtsgroup.com.vn  
Hăy ghé thăm trang Web của MTS Group tại địa chỉ: www.mtsgroup.net . Tập đoàn MTS đă sớm giới thiệu các sản phẩm b́nh nước nóng và bồn tắm mang nhăn hiệu Ariston từ đầu thập niên 1990 và đă trở thành một nhăn hiệu hàng đầu nhờ chiếm được ḷng tin nơi người tiêu dùng.

 

Website Tổ chức Phi Chính phủ (lên trên ↑)

 

Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam - Vietnam Handicraft Research and Promotion Center (HRPC)
http://www.hrpc.com.vn
British Business Group Việt Nam
http://www.bbgv.org  
British Business Group Việt Nam

Chương tŕnh hỗ trợ lâm nghiệp xă hội
http://www.socialforestry.org.vn  
Chương tŕnh hỗ trợ lâm nghiệp xă hội

Chương tŕnh Khởi sự Doanh nghiệp và Tăng cường Khả năng kinh doanh (SIYB)
http://www.siyb.org.vn  
Chương tŕnh Khởi sự Doanh nghiệp và Tăng cường Khả năng kinh doanh (SIYB) góp phần vào sự phát triển kinh tế và tạo việc làm bằng cách hỗ trợ các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo với nội dung phù hợp, có chất lượng cao cho các nhà quản lư, chủ doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ

Chương tŕnh Tokken tại Việt Nam 
http://www.tokten-vn.org.vn  
Chương tŕnh Tokken tại Việt Nam

Dự án Cải thiện môi trường và năng lượng cho các khu chung cư cao tầng tại Hà Nội với sự tham gia của cộng đồng 
http://www.greenhanoi.org.vn  
Dự án Cải thiện môi trường và năng lượng cho các khu chung cư cao tầng tại Hà Nội với sự tham gia của cộng đồng

Dự án rà phá bom ḿn Quảng Trị - Việt Nam
http://www.vietnam-landmines.org  
Website này được xây dựng nhằm cung cấp thông tin có liên quan đến lịch sử và hiện tại về một hiểm hoạ c̣n mang tính cấp bách ở Việt Nam do ḿn và UXO gây ra, và phác hoạ những tổn thất mà ḿn và UXO tiếp tục gây ra không chỉ đối với sinh mạng và sự an toàn của con người, mà đỗi với cả việc phát triển kinh tế, nông nghiệp và giao thông, làm mất đi các cơ hội và quyền lựa chọn đơn giản của những người dân nông thôn nghèo khó mà cuộc sống bị đe doạ hàng ngày bởi ẩn hoạ của những loại vật liệu nổ này.

Enda Việt Nam 
http://www.endavn.org.vn  
Dự án hành động môi trường và phát triển ở các nước thế giới thứ ba

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam
http://www.vietpeace.org.vn  
Là website chính thức của tổ chức chính trị - xă hội trên phạm vi cả nước, có chức năng xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Sông Cửu Long
http://www.mekongriver.org  
Mekong River hay Sông Cửu Long" xuất hiện nơi đây như là một phương tiện truyền thông cần thiết đễ chia sẽ thông tin khách quan, chính xác, vô vụ lợi, cởi mở về nhửng vấn đề phát triển, môi sinh và dân sinh trên của lưu vực Sông Mekong, cùng với mọi thành phần giới chức ở mọi nơi đang lưu tâm về sự sống c̣n của con sông và dân cư đang sống ven sông.

Tổ chức Oxfam Hồng Kông tại Việt Nam 
http://www.oxfamhk.org.vn  
Tổ chức phi chính phủ hoạt động về phát triển và nhân đạo

Trung tâm khuyến trợ nghề nghiệp (ZGB) 
http://www.dse-vn.org  
DSE-Vietnam chính là Trung tâm khuyến trợ nghề nghiệp (ZGB) là một bộ phận thuộc tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế của CHLB Đức (DSE)

Trung tâm NC ứng dụng KH về giới, GDPN & vị Thành Niên 
http://www.csaga.org  
Trang Web của một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, gồm các cán bộ khoa học xă hội và nhân văn, các cán bộ y tế làm việc trên cơ sở tự nguyện, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai các đề tài về Giới - Gia đ́nh - Phụ nữ và Vị thành niên; thông tin, tư vấn, phổ biến kiến thức thuộc các lĩnh vực nêu trên v́ sự phát triển của gia đ́nh và xă hội.

Trung tâm từ điển học
http://www.vietlex.com.vn  
Tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ

 

 

Website Quỹ, hiệp hội (lên trên ↑)

 

Căn hộ ở Hà Nội, Bán căn hộ Hà Nội
http://www.bancanhohanoi.com
Sàn giao dịch căn hộ ở Hà Nội giới thiệu các dự án đang cần bán các căn hộ trung b́nh đến cao cấp, các căn hộ đă qua sử dụng, với sự nhiệt t́nh của cán bộ môi giới sẽ tư vấn cho quư khách mua được sản phẩm ưng ư nhất.
Biệt thự Hà Nội, Bán biệt thự ở Hà Nội
http://www.banbietthuhanoi.com
Sàn giao dịch biệt thự Hà Nội chào bán các biệt thự song lập, đơn lập, biệt thự nhà vườn, biệt thự trong phố, biệt thự ngoại thành, các dự án biệt thự đang chào bán
Nhà đất Hà Nội, Mua bán nhà đất Hà Nội
http://www.bannhadathanoi.com
Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội chuyên mua và bán nhà và đất tại Hà Nội, Quư khách hăng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
Làng nghề truyền thống Việt Nam
http://www.langnghe.org.vn
Giới thiệu các làng nghề truyền thống ở Việt Nam, các sản phẩm làng nghề, các cơ sở sản xuất quảng bá h́nh ảnh làng nghề, xúc tiến bán hàng trực tuyến
Nha Trang, Du lịch Nha Trang
http://www.nhatrang.org.vn
Trang thông tin điện tử du lịch Nha Trang, giới thiệu và khám phá Nha Trang qua thông tin và h́nh ảnh, đây là tổ chức web du lịch Nha Trang miễn phí, v́ vậy khách hàng sẽ cảm nhận thân thiện được với website
Huế, Du lịch Huế
http://www.hue.org.vn
Huế là một thành phố tiền năng về du lịch, chúng tôi xin giới thiệu website du lịch Huế, giới thiệu những vẻ đẹp của Huế, con người và ẩm thực Huế, Hăy đến và cảm nhận Huế!
Vịnh Hạ Long, Du lịch Hạ Long
http://www.vinhhalong.org.vn
Vịnh Hạ Long vẻ đẹp thiên nhiên của biển, là nơi hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến với Hạ Long, dịch vụ du lịch Hạ Long đa dạng, du khách có thể khám phá vẻ đẹp Hạ Long
Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
http://www.kts.org.vn
Diễn đàn chính thức, duy nhất của Hội KTS Việt Nam. Thông tin chuyên ngành kiến trúc, thông tin cuộc thi, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm nghề nghiệp, danh bạ Kiến trúc sư Việt Nam.
Hội điện lực Việt Nam
http://www.veea.com.vn  
Các bạn quan tâm đến ngành điện lực th́ hăy ghé thăm trang web này, ở đây giới thiệu nhiều hoạt động của ngành điện.

Hội chữ thập đỏ Việt Nam
http://www.vnrc.org.vn  
Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Hội doanh nghiệp trẻ Tp Hồ Chí Minh 
http://www.ubahcmc.com  
Hội doanh nghiệp trẻ Tp Hồ Chí Minh

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam 
http://www.vapa.org.vn  
Thông tin nhiếp ảnh, giới thiệu nhiệm vụ chức năng, cơ cấu tổ chức của hội, danh sách hội viên...

Hội Nhà văn Việt Nam
http://www.litcorifund.org.vn  
Bảo vệ quyền lợi xă hội, nghề nghiệp và quyền tác giả nhằm phát huy sự tự do sáng tạo với trách nhiệm cao của mỗi nhà văn, giúp đỡ tài năng trẻ.

Hội quốc tế ngữ Hà Nội 
http://www.hanea.vnn.vn  
Hội quốc tế ngữ Hà Nội

Hội sinh viên Moscow
http://www.sinhvienmos.ru  
Nơi đây là một điểm hội tụ của những sinh viên xa quê hương đang sống và học tập tại mátxcơva nói riêng và trên thế giới nói chung.

Hội thanh niên và sinh viên Việt nam tại Nhật Bản 
http://www.vysa.jp  
Vietnamese Youths and Students Association in Janpan gọi tắt là VYSA, cung cấp nhiều tin tức về các tu nghiệp sinh, sinh viên du học tại Nhật

Hội tin học Tp Hồ Chí Minh 
http://www.hoitinhoc.com  
Hội tin học Tp Hồ Chí Minh

Hiệp hội Cà phê và ca cao Việt nam
http://www.vicofa.org.vn  
Trang thông tin chính thức của hiệp hội café, cacao Việt Nam

Hiệp hội cảng biển Việt Nam
http://www.vpa.org.vn  
Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) hiện nay có 34 thành viên với lượng hàng hóa thông qua hàng năm chiếm khoảng 80% tổng sản của cả nước

Hiệp hội da - giầy Việt Nam 
http://www.lefaso.org.vn  
Hiệp hội da - giầy Việt Nam

Hiệp hội nhựa Việt Nam
http://www.hemste.gov.vn/vietplas  
Hiệp hội nhựa Việt Nam

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
http://www.vusta.org.vn  
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Liên minh Hợp tác xă Tp Hồ Chí Minh 
http://www.lienminhhtxhcm.com.vn  
Giới thiệu, cung cấp các sản phẩm nông lâm thuỷ hải sản.

Trung tâm thông tin UNESCO 
http://www.unet.org.vn  
Website của Hiệp hội CLB UNESCO Việt Nam cùng với thể lệ cuộc thi Quốc tế Hà Nội 1000 năm.

 

Liên kết Website 64 tỉnh thành trên cả nước (lên trên ↑)

 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang
http://www.angiang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

http://www.baria-vungtau.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu
http://www.baclieu.gov.vn

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Kạn
http://www.backan.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang
http://www.bacgiang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Ninh
http://www.bacninh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre
http://www.bentre.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh B́nh Dương
http://www.binhduong.gov.vn

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh B́nh Định
http://www.binhdinh.gov.vn

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh B́nh Phước
http://www.binhphuoc.gov.vn

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh B́nh Thuận
http://www.binhthuan.gov.vn

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau
http://www.camau.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Cao Bằng
http://www.caobang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Cần Thơ
http://www.cantho.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đà Nẵng 
http://www.danang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đắc Lắk 
http://www.daclak.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đắc Nông
http://www.dacnong.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Điện Biên
http://www.dienbien.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai 
http://www.dongnai.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp
http://www.dongthap.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Gia Lai
http://www.gialai.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang
http://www.hagiang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam 
http://www.hanam.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội
http://www.hanoi.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Tây
http://www.hatay.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Tĩnh 
http://www.hatinh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hải Dương
http://www.haiduong.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hải Pḥng
http://www.haiphong.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang
http://www.haugiang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hoà B́nh
http://www.hoabinh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hưng Yên
http://www.hungyen.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà
http://www.khanhhoa.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang
http://www.kiengiang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Kon Tum
http://www.kontum.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Lai Châu
http://www.laichau.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng
http://www.lamdong.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn 
http://www.langson.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Lào Cai
http://www.laocai.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Long An
http://www.longan.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định
http://www.namdinh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An
http://www.nghean.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh B́nh 
http://www.ninhbinh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận
http://www.ninhthuan.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Thọ 
http://www.phutho.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên
http://www.phuyen.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng B́nh
http://www.quangbinh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam 
http://www.quangnam.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngăi
http://www.quangngai.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh
http://www.quangninh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị
http://www.quangtri.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Sóc Trăng
http://www.soctrang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Sơn La
http://www.sonla.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
http://www.tayninh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Thái B́nh
http://www.thaibinh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên
http://www.thainguyen.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hoá
http://www.thanhhoa.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
http://www.hue.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang
http://www.tiengiang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
http://www.hochiminhcity.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh 
http://www.travinh.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang
http://www.tuyenquang.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long 
http://www.vinhlong.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
http://www.vinhphuc.gov.vn 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Yên Bái
http://www.yenbai.gov.vn 

 

Nguyễn Tiến Hùng sưu tầm 12:32:58 Tuesday, May 23, 2017