NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI Ở CÁC THÀNH PHỐ

HÀ NỘI

SAPPORO

BANGKOK

HUẾ

TOKYO

PHNOM PENH

ĐÀ NẴNG

OSAKA

LONDON

HỒ CHÍ MINH

OKINAWA

PARIS

* Nhiệt độ chỉ hiển thị đúng khi giờ báo đúng, ace cần tham khảo thêm thời tiết ở mục Dự báo thời tiết 1 tuần